Pärast empiirilist uuringut, kus täheldati esimest korda seost soolebakterite ja vaimse tervise vahel ning esitati sellega seni tugevaim tõestus väitele, et mikrobioota mõjutab meeleolu, tegid uurijad järgmise teadaande. „Idee, et mikroobide ainevahetussaadused võivad toimida vastastikku meie ajuga – seega ka meie käitumise ja tunnetega –, on intrigeeriv, ent soolestiku mikrobioomi...